Gelişmiş Ürün Politikamız

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 29236 sayılı tebliğ gereği tekstil ürünlerinde dikkat edilmesi gereken zorunlu haller aşağıda açıklanmıştır. “Bazı tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ “ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2015 tarihinde resmi gazetede (sayı 29236) yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, söz konusu Tebliğ Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ve piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının kısıtlanması ve bunların piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasını öngören bir mevzuattır.

Güvenli Ürün Size Ne Kazandırır?

Alacağınız ürünlerin güvenli olması hem çocuğunuz açısından hem de sizler açısında harika sonuçları olacaktır. Mesela çocuk sağlığı benim için çok önemli diyen bir ebeveynin ihtiyacını karşılayabilmeliyiz. Ya da kaliteli bir ürün isteyen ebeveynin bu ihtiyacını kalite tescil testleri ile sağlayabilmeliyiz. Kısacası güvenlik politikamız tamamen çocuk sağlığı odaklıdır. Ondan sonra da artılarını değerlendirebilirsiniz.